Dubbelt Halvslag om egen part

Används när man ska göra fast ett rep runt något.
Är även säker om belastningen varierar från olika håll.Åter till Startsidan.

Skicka ett E-Brev till Jedo med kommentarer om dessa sidor och om knoparna.
Dessa sidor är © Michael Jedo.
Det är upp till knopslagaren att lära sig knoparna och att använda de på rätt sätt.