Gilwelknop

Används att knyta ihopp Scouthalsduken med.
Kallas även för kronknop, då man ska knyta i hopp två band.Åter till Startsidan.

Skicka ett E-Brev till Jedo med kommentarer om dessa sidor och om knoparna.
Dessa sidor är © Michael Jedo.
Det är upp till knopslagaren att lära sig knoparna och att använda de på rätt sätt.