Knopar

Kärringknut är en felslagen Råbandsknop.
Den är väldigt osäker att använd och bör undvikas.

Kärringknuten slås med två rundtörnar åt samma håll.

Åter till Startsidan.

Skicka ett E-Brev till Jedo med kommentarer om dessa sidor och om knoparna.
Dessa sidor är © Michael Jedo.
Det är upp till knopslagaren att lära sig knoparna och att använda de på rätt sätt.