Löpande Pålstek

Pålstek används även när man vill ha en ögla som löper lätt, då gör man pålstekens ögla runt sin stående part. På så sätt får man ett bra lasso, som inte låser sig.
Detta lasso användes främst på båtar förr i tiden.
Ursprungligen användes Lassoknopen.
Lassot är klar och du har en säker löpande ögla.
Åter till Startsidan.

Skicka ett E-Brev till Jedo med kommentarer om dessa sidor och om knoparna.
Dessa sidor är © Michael Jedo.
Det är upp till knopslagaren att lära sig knoparna och att använda de på rätt sätt.