Överhandsknop

Överhandsknop är den enklaste knopen.
Den används när man vill ha ett stopp på ett rep.
Åtdragen är den dock svår att lösa upp.


Ta änden på repet framför dej.

Gör en böj på repet.

Korsa repet.

Gör en rundtörn.

Dra åt.

Knopen är klar.
Åter till Startsidan.

Skicka ett E-Brev till Jedo med kommentarer om dessa sidor och om knoparna.
Dessa sidor är © Michael Jedo.
Det är upp till knopslagaren att lära sig knoparna och att använda de på rätt sätt.