Pålstek

Pålstek används när man vill ha en ögla som inte drar ihopp sig.


Gör en bukt på repet så stor som öglan ska bli.

Korsa den stående parten.

Gör en rundtörn

När man börjar kunna slå en pålstek gör man följande tre bilder i en vridande rörelse med handen.

Vrid tillbaks den korta tampen tillsammans med rundtörnen över den stående parten.

Det bildas en liten ögla på den stående parten och den korta änden är rak igenom denna.

För den korta änden bakom den stående parten.

Ta upp änden ovanpå.

För ner änden genom den lilla öglan som den kom upp genom.

Ta tag i den stående parten och i den korta änden tillsammans med den som kom upp genom öglan och dra åt

Pålsteken är klar och du har en säker ögla.
Om den är hårt åtdragen brytet du på den bukten som bildas i knopen på den kortare änden.
Åter till Startsidan.

Skicka ett E-Brev till Jedo med kommentarer om dessa sidor och om knoparna.
Dessa sidor är © Michael Jedo.
Det är upp till knopslagaren att lära sig knoparna och att använda de på rätt sätt.