Skotstek

Skotstek används till att skarva två rep med. Den används när repen är olika grova.
Den är säkrare än Råbandsknop, helst när repen är glatta och det är risk för att den glider upp.


Ta de två ändarna mot varandra.

Böj det grövre repet utåt.

Gör ett öga på det grövre repet.

För den klenare änden in under ögat.

För upp den klenare änden mot samma håll som den grövre änden ligger mot.

För den klenare änden runt och under ögat.

För den klenare änden upp och under sig själv.
Släpp taget i den klenare änden.

Ta runt ögat och i den stående parten på det klenare repet och dra åt.

Skotsteken är klar.
Åter till Startsidan.

Skicka ett E-Brev till Jedo med kommentarer om dessa sidor och om knoparna.
Dessa sidor är © Michael Jedo.
Det är upp till knopslagaren att lära sig knoparna och att använda de på rätt sätt.