Trumpetstek

Används när man behöver korta av ett rep och inte vill kapa det.
Går att göra även när båda ändar är fasta.Åter till Startsidan.

Skicka ett E-Brev till Jedo med kommentarer om dessa sidor och om knoparna.
Dessa sidor är © Michael Jedo.
Det är upp till knopslagaren att lära sig knoparna och att använda de på rätt sätt.