Överhandsknop i Åtta

Överhandsknop i åtta är mer lämplig som stopknop istället för
enkel överhandsknop som kan dra sig utåt på glatta rep.
Den är även enklare att lösa upp.


Ta repet framför dej.

Gör en böj på repet.

Korsa repet så att en liten ögla bildas.

Vrid änden ett halvt varv till runt den stående parten.

Förin änden genom öglan.

Dra åt.

Rätt slagen ska knopen se ut som en åtta.
Åter till Startsidan.

Skicka ett E-Brev till Jedo med kommentarer om dessa sidor och om knoparna.
Dessa sidor är © Michael Jedo.
Det är upp till knopslagaren att lära sig knoparna och att använda de på rätt sätt.